Realizacje

Realizacje

Realizowane przez naszą firmę inwestycje są z reguły obiektami sieciowymi.
Swoje prace przeprowadzamy na terenie całej Polski jak i u naszych zachodnich sąsiadów. Rocznie firma wykonuje ponad 120 000, 00 m2 kostki brukowej.


Nasze usługi obejmują:

 • budowy obiektów kubaturowych
 • budowy, modernizacje i odnowy dróg, ulic, chodników i placów o dużych powierzchniach
 • rozbiórki i wyburzenia
 • remonty i kucie posadzek przemysłowych
 • wiercenie otworów instalacyjnych w stropach, ścianach, murach i studniach betonowych
 • roboty ziemne
 • prefabrykowane mury oporowe
 • wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych chodnikowych
 • wykonywanie kanalizacji sanitarnych
 • wykonywanie kanalizacji deszczowych
 • zbiorniki retencyjne
 • systemy rozsączające
 • separatory materiałów ropopochodnych
 • przepompownie
 • wykonanie instalacji wodnych
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg
 • wynajem sprzętu drogowego
 • odświerzanie obiektów

Zrealizowane projekty:

 • 105 średniopowierzniowych pawilonów handlowych
 • 8 restauracji typu "fast food"
 • 7 hipermarketów
 • 42 pawilony handlowe typu "dyskont"
 • 46 supermarketów
 • 3 rozbudowy centrów logistycznych w Grudziądzu, Lubinie, Skarbimierzu
 • galerie handlowe
 • stacje benzynowe
 • wiele realizacji dla sektora publicznego: ciągi pieszo - jezdne, inwestycje drogowe
 • elektrownie wiatrowe (farmy wiatrowe)